1
Trong game 3, Neil - người đi rừng di chuyển sang lane cùng với các tướng xạ thủ bất ngờ chọn Cresht với Heal. Cùng với Chaugnar với khả năng vô hiệu hóa quyền kiểm soát, MAD thực sự có sức đề kháng tốt hơn trong giai đoạn chiến đấu đủ người. Ngoài Nakroth là 03,27 quá xanh, MAD rút ngắn số điểm.


SEO-PR-ARTICLES

SEO-PR-ARTICLES is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics